Gastouder

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen


ehbo 4De Wet Kinderopvang van het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stelt aan gastouders oa. ook de volgende eis:

Gastouders moeten in het bezit zijn van een goedgekeurd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

U kunt dit aantonen door via Gratis-EHBO.nl in het bezit te komen van het geregistreerde* certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis. GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan deze eindtermen voldoet.

Wanneer u de online opleiding Eerste Hulp aan kinderen succesvol afrondt en de praktijklessen volgt, ontvangt u dit geregistreerde* certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis thuis.

 

*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door First Aid International™ (FAI) of Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

Het diploma Eerste Hulp is geldig gedurende 2 jaar.
De geldigheidsduur van het diploma kan telkens met 2 jaar worden verlengd. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn, dit ter beoordeling door een Instructeur Eerste Hulp, welke door de Nederlandse Reanimatie Raad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur, dan wel in gezamenlijkheid door een Instructeur Eerste Hulp en een erkend reanimatie-instructeur. Bij het volgen van de cursus bij Gratis-EHBO.nl voldoet u hieraan.

 Let op! Een verlenging is dus wat anders dan een herhaling! Een herhalingsles wordt meestal niet vergoed door een ziektekostenverzekeraar!

 Gratis-EHBO.nl biedt géén herhalingslessen aan; een herhalingsles is een les die niet tot een nieuw pasje leidt.


Locatie

Gratis-EHBO.nl

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
0515-412870

info@gratis-ehbo.nl

aed.jpg

Login